Potrzebujesz Falownik? Zadzwoń. Pomożemy w jego doborze. Tel: 665 470 995
Dodaj swojš firmę do katalogu falowniki24.info.pl

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html
www.sklepfalowniki.pl
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE

Ochrona Sterowników PLC cz.1

2017.05.23
Ochrona Sterowników PLC cz.1

1. Sposoby ochrony wyjść cyfrowych sterowników PLC

 

Wewnątrz sterowników PLC umieszcza się często elektroniczne zabezpieczenie przed skutkami zwarć ESCP, moduł ten występuje w układach jedynie dla logiki dodatniej. W każdym obwodzie wyjściowym jest ponadto dioda zabezpieczająca przed skutkami przepięć. Układ ten przepuszcza udary prądowe przez czas 10 ms o wielkościach pięciokrotnie większych od natężenia prądu nominalnego. 

 

Rys.1. Schemat obwodu wewnętrznego i układu połączeń zewnętrznych dla modułu wyjść prądu stałego sterownika GE Fanuc serii 90-30. 

 

 

Moduły wyjść cyfrowych sterowników PLC (szczególnie moduły przekaźnikowe) powinny być zabezpieczane przed przepięciami związanymi głównie z wyłączeniami elementów obciążenia indukcyjnego [1].

 

Dla obwodów prądu stałego: stosuje się diody (rys. 2A),

Dla obwodów prądu zmiennego: układy RC (rys. 2B), diody Zenera (rys. 2C), warystory (rys. 2D). 

 

 

Rys.2.Ochrona styków przekaźników w modułach wyjść przed skutkami przepięć przy obciążeniu indukcyjnym sterownika GE Fanuc serii 90-30.

 

 

 

Układy RC i diody Zenera stosuje się przy niewielkich mocach i podłącza się do cewek styczników lub przekaźników. Projektant systemu automatyki powinien zwrócić uwagę na dane dotyczące ograniczenia liczby przełączeń styków przekaźnika takiego modułu w zależności od przewidywanych obciążeń prądowych. Od zastosowania ochrony przed skutkami przepięć będzie zależeć trwałość styków przekaźników w module wyjść cyfrowych sterownika programowalnego. 

 

2. Zagrożenia przepięciowe sterowników programowalnych

 

Ochrona przepięciowa sterowników PLC i związanych z nimi urządzeniami peryferyjnymi jest przedmiotem normy PN-IEC 1131-2 [2], wymagania stawiane przez tą normę ma spełnić producent sterowników. 

 

Tab.1. Badania poziomu podstawowego odporności na zakłócenia elektryczne zgodne z PN-IEC 1131-2.

 

 

 

W zakresie wymaganych badań poziomu odporności na zakłócenia elektryczne (udary) norma [2] odsyła do poziomów ostrości próby, które są zdefiniowane w normie PN-EN 61000-4-5 [3]. Producenci sterowników programowalnych zgodnie z ta normą zapewniają minimalny poziom odporności.

 

Aby zapewnić bezawaryjne działanie sterowników w środowisku przemysłowym należy [4]:

• przeanalizować źródła stwarzające zagrożenie udarowe

• posiadać dane o poziomach odporności udarowej sterowników od producenta sprzętu

• stworzyć system ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej wykorzystując obowiązujące normy i zalecenia

 

Sterowniki programowalne są głównie narażone na prądy/napięcia udarowe dochodzące z instalacji elektrycznej i z linii przesyłu sygnałów. 

 

Rys.3. Oddziaływanie narażeń impulsowych na sterownik PLC.

 

 

 

 

3. Ograniczanie przepięć w instalacji elektrycznej.

 

 

Kiedy mamy do czynienia ze sterownikami instalowanymi w obiekcie już istniejącym należy:

• sprawdzić jakie środki ochrony odgromowej zastosowano w obiekcie (także dokonać oględzin zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej)

• określić wymagany dla danego obiektu poziom ochrony według normy PN-IEC 61024-1-1 [5]

• wyznaczyć wymagany dla danego sterownika poziom ograniczenia przepięć w instalacji elektrycznej

 

 

Podczas określenia liczby stopni ograniczników, a także ich połączeń i rozmieszczenia należy uwzględnić [6]:

• sposób ochrony odgromowej obiektu

• system sieci elektrycznej w obiekcie

• rozmieszczenie sterowników w obiekcie • poziom odporności udarowej sterowników

 

 

Skutecznym rozwiązaniem w zakładach przemysłowych jest zastosowanie strefowej koncepcji ochrony przeciwprzepięciowej, gdzie utworzono strefy, w których poziomy narażeń impulsowych nie mogą przekraczać określonej wartości. 

 

 

Do zasilanie sterowników programowalnych stosujemy wielostopniowy system układów ograniczników, tworzony przez:

• ograniczniki przepięć klasy I instalowane w rozdzielni głównej, w szafce obok złącza lub w samym złączu

• ograniczniki przepięć klasy II umieszczane w rozdzielnicach oddziałowych, tablicach rozdzielczych w obiekcie

• ograniczniki klasy III instalowane przed chronionymi sterownikami, kiedy są dość znacznie oddalone od rozdzielnic (z umieszczonymi w nich ogranicznikami klasy II) 

 

 

Rys.4. Układ połączeń ograniczników przepięć w instalacji elektrycznej zasilającej sterownik PLC:

 

a) system dwustopniowy;

 

b) system trzystopniowy 

 

 

Jeżeli w instalacji nie da się zachować należnych odległości to można zastosować dodatkowe indukcyjności odprzęgające. 

 

Rys.5. Układy ograniczników w instalacji zasilającej sterowniki z indukcyjnościami sprzęgającymi.

 

 

 

 

Zapewnienie poprawnego działania wielostopniowego systemu ochrony przeciwprzepięciowej wymaga skoordynowania poszczególnych układów ograniczników. Jeśli w instalacji elektrycznej występują wysokoczęstototliwościowe sygnały zakłócające lub jest widoczne błędne działanie sterowników PLC, to należy zastosować filtry tłumiące te sygnały. Często takie filtry są połączone z ogranicznikami klasy III w jednej obudowie. Przykładem jest układ ochrony SPS-Protector firmy Dehn [4]. Kiedy sterowniki przemysłowe zasilane są napięciem stałym 24VDC instaluje się ograniczniki przeznaczone do obwodów napięcia stałego.  

 

Rys.6. Schemat ogranicznika Blitzductor VT AD 24 firmy Dehn [7].

 

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html
www.sklepfalowniki.pl
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE
P.H.U. ZAWEX

Polecamy

sklepfalowniki.pl/promocjafalownikow,3.html
www.zawex.pl/?p=p_9&sName=falowniki-lg
sklepfalowniki.pl/falowniki-lg-m100.html
www.falowniki24.info.pl/szukaj-firmy
sklepfalowniki.pl/falowniki-sanyu.html
Jakich informacji będziesz szukał na falowniki24.info.pl?Zobacz wyniki

Polecane strony:

Zadzwoń do nas!
17 855 51 28
Chcesz być
na bieżąco?
ABB    ACTIMAX    APATOR CONTROL    BERGES    CONTRPL TECHNIQUES    DANFOS    DELTA ELECTRONICS    ENEL    EURA Drives    FUJI    GE    HITACHI    HYUNDAY    INNE    INVERTEK DRIVES    KEB    LENZE    LOVATO    LUST    MITSUBISHI    MOELLER    NAIS    NORD    OMRON    pDRIVE    POWTRAN    SANTERNO    SCHNEIDER    SEW    TECO    TOSHIBA    TOYO DENKI    TWERD    VACON    YASKAWA    ZIEHL-ABEGG    LG/LS Industrial Systems    SIMENS   
©2012 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE