Potrzebujesz Falownik? Zadzwoń. Pomożemy w jego doborze. Tel: 665 470 995
Dodaj swojš firmę do katalogu falowniki24.info.pl

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.sklepfalowniki.pl
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE

Konfiguracja falowników (aplikacje i ustawienia) cz2

2013.10.17
Konfiguracja falowników (aplikacje i ustawienia) cz2

 

 

 

 

 

 

                                                                    Kolejność aplikacji:

 

1. Aplikacja: zmiana kierunku obrotów silnika za pomocą falownika LG/LS serii IG5A

2. Regulacja prędkością obrotową silnika w falownikach Eura Drives E-1000 (zasilanego 3-fazowo) za pomocą potencjometru zewnętrznego. Zmiana kierunku obrotów silnika 

3. Funkcja „Autorestart” w falownikach LG/LS serii IG5A

4. Aplikacja „Motopotencjometr” w falownikach LG/LS serii IG5A

 

 

 

 

1. Aplikacja: zmiana kierunku obrotów silnika za pomocą falownika LG/LS serii IG5A

 

Sterowanie kierunkiem obrotów  silnika asynchronicznego wyjaśnimy na przykładzie falownika LG/LS serii IG5A, - zresztą o sterowanie obrotami za pomocą tych właśnie  falowników są częste zapytania, szczególnie początkujących użytkowników. Przy okazji wyjaśnimy jak regulować prędkością obrotową silnika w falownikach LG/LS przez potencjometr zewnętrzny.

Do sterowanie kierunkiem obrotów w falownikach LG/LS stosujemy przełącznik trójpozycyjny Prawo-Stop-Lewo. Natomiast do regulacji prędkości obrotów stosujemy potencjometr o rezystancji 10kΩ. Można nadmienić, że do regulacji prędkości obrotów w falownikach zasilanych 3-fazowo stosujemy potencjometr o rezystancji 10kΩ, natomiast do falowników zasilanych 1-fazowo – 1kΩ.

 

Zewnętrzne zaciski przełącznika 3-pozycyjnego podłączamy do zacisków na listwie sterowniczej falownika oznaczonych P1 oraz P2, natomiast zacisk środkowy podłączamy do zacisku CM falownika.

Zewnętrzne zaciski potencjometru podłączamy do zacisków sterujących falownika oznaczonych  VR oraz CM, natomiast zacisk środkowy do zacisku V1.

 

 

Rys. Oznaczenia zacisków na listwie sterowniczej falownika LG/LS serii IG5A

 

 

Kierunek obrotów zmienia się zwierając odpowiednio przełącznikiem zaciski P1 lub P2 z zaciskiem CM. Kierunek obrotów silnika (Prawo-Lewo) sygnalizują diody na panelu sterowniczym na falowniku.

Przy programowaniu, w grupie napędu (Drive) w parametrze drv ustawiamy 1, natomiast w parametrze Frq ustawiamy 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2. Regulacja prędkością obrotową silnika w falownikach Eura Drives E-1000 (zasilanego 3-fazowo) za pomocą potencjometru zewnętrznego. Zmiana kierunku obrotów silnika


W aplikacji tej regulacja prędkością silnika będzie odbywać potencjometrem zewnętrznym o rezystancji 10kΩ. Jak zostało wspomniane we wcześniejszej aplikacji, regulacja prędkości obrotów w falownikach 3-fazowych odbywa się potencjometrem zewnętrznym o rezystancji 10 kΩ, natomiast w falownikach zasilanych 1-fazowo - 1 kΩ.

Podobnie jak w poprzedniej aplikacji zmiana kierunkiem obrotów będzie się odbywać za pomocą przełącznika 3-pozycyjnego (Lewo-Stop-Prawo). W naszej aplikacji użyliśmy falownika Eura E-1000 o mocy 5,5kW

 

Zaciski zewnętrzne potencjometru podłączamy do zacisków na listwie sterujących na falowniku oznaczonych „10V” oraz „GND”, natomiast zacisk środkowy potencjometru do zacisku „AI1”.

Zaciski zewnętrzne przełącznika 3-pozycyjnego podłączamy do zacisków na listwie sterującej oznaczonych odpowiednio „OP3” oraz „OP4”, natomiast środkowy zacisk przełącznika do zacisku "CM".

 

Programowanie falownika:

- naciskamy przycisk MODE lub FUN (przyciski o tej samej funkcjonalności)

- F203 – 1 (źródło częstotliwości, - zewnętrzne analogowe AI1)

- F208 – 1 (tryb sterowania z listwy sterującej)

Następnie w parametrach od F801 do F810 wpisujemy parametry znamionowe silnika:

- F801 – 5,5 (moc silnika)

- F802 – 400 (zasilanie silnika)

- F803 – 10,9 (prąd silnika)

- F805 – 2910 (obroty silnika)

- F810 – 50 (częstotliwość znamionowa silnika)

- naciskamy przycisk RUN, - pojawi się napis TEST (podczas wyświetlania tego napisu  jest przeprowadzany pomiar parametrów silnika)

- naciśnięcie RUN uruchamia silnik. Zanim dojdziemy do wniosku, że wszystko jest ok i układ działa poprawnie to wszystko to robimy pod nie obciążonym silnikiem.

W pobliżu zacisków sterujących znajduje się przełącznik oznaczony jako SW1. Dla przemienników do mocy 15kW wejście AI1 jest wejściem 0-10V, a przełącznik kodujący jest związany tylko z wejściemAI2. Zwarcie przełącznikiem zacisku OP3 z zaciskiem CM spowoduje bieg silnika w „przód”, natomiast zwarcie OP4 z CM w „tył”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

3. Funkcja „Autorestart” w falownikach LG/LS serii IG5A 


Często używana funkcja. Bardzo często użytkownicy chcą aby załączanie falownika następowało po załączeniu zasilania przez wyłącznik główny w pomieszczeniu gdzie odbywa się jakiś proces produkcyjny. Dzieje się to np. wtedy kiedy dostęp do falownika jest utrudniony. Funkcja Autorestart jest również bardzo przydatna wtedy gdy po chwilowo braku napięcia i po jego ponownym pojawieniu się, falownik załącza się automatycznie bez dodatkowego załączania go np. na panelu sterowania na falowniku.

 

Ustawianie funkcji Autorestart :

W parametrze H20 ustawiamy „1”. Ale aby parametr H20 był aktywny, i żeby była możliwość zmiany w nim to w parametrze drv (grupa napędu – Driver) musi być ustawione „1” lub „2”. Wtedy Autorestart jest wykonywany gdy po podaniu zasilania aktywny jest sygnał na zacisk FX lub RX

Czasami jednak zdarza się, że po bardzo krótko trwałym zaniku napięcia (np. 1s) falownik uruchamia się ponownie, jednak nie napędza silnika. Wtedy w paragrafie H22 ustawiamy opcję „4” (Restart po chwilowym zaniku napięcia). Ja jednak zawsze ustawiam opcję „15”. Dlaczego? To pokazuje poniższa tabela.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

4. Aplikacja „Motopotencjometr” w falownikach LG/LS serii IG5A 

 

 

Aplikacja ta może być realizowana za pomocą dwóch wejść cyfrowych (w naszym przypadku wejścia P7 oraz P8). Wejście P7 będziemy używali do zwiększania częstotliwości, natomiast wejście P8 do zmniejszania częstotliwości. Do wejść tych podłącza się styki NO. Dodatkowo istnieje tutaj możliwość zapamiętania częstotliwości – bardzo przydatne w przypadku wystąpienia awarii lub zaniku zasilania.

 

 

 

Programowanie:

- Frq – 8      (sterowanie Góra/Dół)

- I17 – 0      (określenie funkcji wejścia P1)  (0 – FX – praca do przodu)

- I22 – 25    (określenie funkcji wejścia P6)  (25 – zapamiętanie częstotliwości Góra/Dół)

- I23 – 15    (określenie funkcji wejścia P7)  (15 – zwiększanie częstotliwości)

- I24 – 16    (określenie funkcji wejścia P8)  (16 – zmniejszanie częstotliwości)

- F63 – 1     (pozwala na wybór funkcji zapamiętywania częstotliwości przy aplikacji Góra/Dół, wtedy częstotliwość jest zapamiętana w paragrafie 64)

- F64 – 1      (parametr pokazuje częstotliwość, która występowała przed zatrzymaniem falownika)    

- F65 – w paragrafie tym można wybrać sposób pracy funkcji Góra/Dół (tabela poniżej)

 


Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.sklepfalowniki.pl
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE
P.H.U. ZAWEX

Polecamy

www.falowniki24.info.pl/szukaj-firmy
sklepfalowniki.pl/promocjafalownikow,3.html
www.zawex.pl/?p=p_9&sName=falowniki-lg
sklepfalowniki.pl/falowniki-sanyu.html
sklepfalowniki.pl/falowniki-lg-m100.html
Jakich informacji będziesz szukał na falowniki24.info.pl?Zobacz wyniki

Polecane strony:

Zadzwoń do nas!
17 855 51 28
Chcesz być
na bieżąco?
ABB    ACTIMAX    APATOR CONTROL    BERGES    CONTRPL TECHNIQUES    DANFOS    DELTA ELECTRONICS    ENEL    EURA Drives    FUJI    GE    HITACHI    HYUNDAY    INNE    INVERTEK DRIVES    KEB    LENZE    LOVATO    LUST    MITSUBISHI    MOELLER    NAIS    NORD    OMRON    pDRIVE    POWTRAN    SANTERNO    SCHNEIDER    SEW    TECO    TOSHIBA    TOYO DENKI    TWERD    VACON    YASKAWA    ZIEHL-ABEGG    LG/LS Industrial Systems    SIMENS   
©2012 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE