Potrzebujesz Falownik? Zadzwoń. Pomożemy w jego doborze. Tel: 665 470 995
Dodaj swojš firmę do katalogu falowniki24.info.pl

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.sklepfalowniki.pl
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE

Programowanie sterowników PLC XGB - Podstawy: funkcje logiczne

2014.11.28
Programowanie sterowników PLC XGB - Podstawy: funkcje logiczne

W poprzednim artykule zademonstrowałem w jaki sposób zainstalować oprogramowanie narzędziowe XG5000 dostarczane przez firmę LSiS - producenta sterowników PLC serii XGB oraz w jaki sposób z pomocą tego pakietu oprogramowania nawiązać połączenie ze sterownikiem tak by możliwe było jego programowanie, monitorowanie stanu wejść wyjść czy pobieranie programu znajdującego się na sterowniku PLC na komputer PC. Teraz przyszła pora by nauczyć się pisać proste programy dla tego sterownika - na początku będą to proste programy realizujące podstawowe funkcje bramek logicznych.

 

W pierwszej kolejności uruchamiamy program XG5000 i tworzymy nowy projekt zgodnie z instrukcją z poprzedniego artykułu. Ja podobnie jak wcześniej będę wykorzystywał sterownik PLC XGB XBC-DR20SU, przez co będę miał dla dyspozycji 12 wejść cyfrowych adresowanych od P01 do P0A oraz 8 cyfrowych wyjść przekaźnikowych adresowanych od P40 do P47.

 

 

 

Pierwszy program

 

Będzie to możliwie najprostszy program realizujący następującą funkcję: gdy wejście P01 jest w stanie wysokim, to również wyjście P40 jest ustawiane w stan wysoki. W tablicy prawdy wygląda to następująco:

 

Wejście P01

Wyjście P40

0 0
1 1

 

 

Zaś program dla sterownika PLC w tym przypadku przyjmuje postać:

 

Pierwszy program - sterownik PLC XGB

 

 

Aby dodać poszczególne elementy do programu takie jak wejścia, wyjścia czy funkcja kończąca program należy skorzystać z paska wstawiania bloków dostępnego w górnej części okna programu XG5000 (blok zaznaczony czerwoną ramką na screenie poniżej) lub użyć klawiszy funkcyjnych F3..F10.

 

Dodawanie bloków programu dla sterownika PLC

 

W naszym pierwszym programie skorzystaliśmy z takich elementów jak "styk normalnie otwarty" dostępny pod klawiszem funkcyjnym F3 oraz z "Coil (cewka)" - klawisz F9. Ponadto dla prawidłowego zakończenia programu wykorzystaliśmy blok "END" dostępny jako jedna z funkcji sterownika PLC XBG (przycisk F10). Po wybraniu odpowiedniego bloku np. styku normalnie otwartego, dodajemy go w oknie programu sterownika PLC i w pojawiającym się oknie określamy numer wejścia cyfrowego, któremu ma odpowiadać dodany blok (w przypadku naszego programu w polu "Variable/Device" dla styku normalnie otwartego wpisaliśmy "P01").

 

 

 

Funkcja negacji - bramka logiczna NOT

 

Tablica prawdy dla tej funkcji wygląda następująco:

 

Wejście P02

Wyjście P41

0 1
1 0

 

 

Gdy wejście P02 jest w stanie niskim wyjście P41 jest aktywne, zaś dla sytuacji gdy wejście P02 jest w stanie wysokim wyjście P41 nie jest aktywne.

 

Program PLC:

 

Realizacja funkcji NOT w sterowniki PLC

 

 

 

Funkcja iloczynu logicznego - bramka AND

 

Dla realizacji tej funkcji logicznej wykorzystamy dwa wejścia cyfrowe sterownika P03 oraz P04 oraz wyjście P42. W tym przypadku aby wyjście P42 zostało ustawione w stan wysoki jednocześnie oba z wejść cyfrowych muszą przyjąć wartość logiczną 1.

 

Tablica prawdy dla bramki logicznej AND:

 

Wejście P03

Wejście P04

Wyjście P42

0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

 

Program PLC:

 

Realizacja bramki logicznej AND w sterowniku PLC

 

 

 

Funkcja sumy logicznej - bramka OR

 

W logice matematycznej suma logiczna - inaczej alternatywa pozostaje prawdziwa jeśli którekolwiek z jej zdań składowych jest prawdziwe. W naszym przypadku, gdzie mamy wejścia cyfrowe sterownika PLC: P05 oraz P06 i jego wyjście P43, to wyjście to przyjmuje wartość logiczną 1 jeżeli którekolwiek z wejść cyfrowych jest w stanie wysokim.

 

Tablica prawdy bramki OR:

 

Wejście P05

Wejście P06

Wyjście P43

0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

 

 

Program dla sterownika PLC realizujący funkcje bramki logicznej OR:

 

Relizacja bramki logicznej OR w PLC LG XGB

 

 

Przy pomocy powyżej pokazanych funkcji (AND i NOT lub OR i NOT) można zaprogramować sterownik, tak by realizował dowolną funkcję logiczną.

 

 

Funkcja alternatywy rozłącznej - bramka XOR

 

Na koniec zademonstruję jeszcze przykład realizacji bramki logicznej XOR (Exclusive OR) - tzw. alternatywy rozłącznej. Funkcja ta jest często nazywana również różnicą symetryczną i jest ona prawdziwa tylko wtedy gdy dokładnie jedno ze zdań logicznych ją tworzących jest prawdziwe. W odniesieniu dla wejść  sterownika PLC przedstawia się to następująco: wyjście P44 przyjmuje wartość 1 wtedy i tylko wtedy gdy wejście P07 jest w stanie wysokim, zaś P08 w stanie niskim lub w drugim przypadku gdy P07 jest w stanie niskim, zaś P08 w stanie wysokim. W przypadku gdy oba wejścia P07 oraz P08 są w stanie wysokim wyjście P44 przyjmuje wartość 0.

 

Tablica prawdy funkcji XOR:

 

Wejście P07

Wejście P08

Wyjście P44

0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

 

 

Realizacja funkcji XOR w pakiecie oprogramowania XG5000:

 

Relizacja funkcji bramki logicznej XOR w PLC XBC

 

 

W tym artykule przedstawione zostały  sposoby realizacji podstawowych funkcji logicznych przez sterownik PLC. W następnych artykułach z serii zostanie pokazane w jaki sposób za pomocą sterownika PLC realizować bardziej złożone funkcje logiczne, wykorzystywać wbudowane timery oraz liczniki oraz jak przesyłać napisany program do sterownika, weryfikowsać poprawność jego działania za pomocą wbudowanego w pakiet oprogramowania monitora wejść/wyjść sterownika oraz symulatora.

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.sklepfalowniki.pl
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE
P.H.U. ZAWEX

Polecamy

sklepfalowniki.pl/promocjafalownikow,3.html
www.zawex.pl/?p=p_9&sName=falowniki-lg
sklepfalowniki.pl/falowniki-sanyu.html
sklepfalowniki.pl/falowniki-lg-m100.html
www.falowniki24.info.pl/szukaj-firmy
Jakich informacji będziesz szukał na falowniki24.info.pl?Zobacz wyniki

Polecane strony:

Zadzwoń do nas!
17 855 51 28
Chcesz być
na bieżąco?
ABB    ACTIMAX    APATOR CONTROL    BERGES    CONTRPL TECHNIQUES    DANFOS    DELTA ELECTRONICS    ENEL    EURA Drives    FUJI    GE    HITACHI    HYUNDAY    INNE    INVERTEK DRIVES    KEB    LENZE    LOVATO    LUST    MITSUBISHI    MOELLER    NAIS    NORD    OMRON    pDRIVE    POWTRAN    SANTERNO    SCHNEIDER    SEW    TECO    TOSHIBA    TOYO DENKI    TWERD    VACON    YASKAWA    ZIEHL-ABEGG    LG/LS Industrial Systems    SIMENS   
©2012 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE