Potrzebujesz Falownik? Zadzwoń. Pomożemy w jego doborze. Tel: 665 470 995
Dodaj swojš firmę do katalogu falowniki24.info.pl

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.sklepfalowniki.pl
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE

Współpraca falownika LG/LS serii iC5 z przekaźnikiem czasowym MPC-A07-U240-208 - załączanie/wyłączanie, zmiana kierunku obotów silnika

2014.01.16
Współpraca falownika LG/LS serii iC5 z przekaźnikiem czasowym MPC-A07-U240-208 - załączanie/wyłączanie, zmiana kierunku obotów silnika

Często od takich urządzeń, jak wentylatory, pompy, itp. oczekuje się by pracowały one cyklicznie - zostawały załączone na określony czas, następnie wyłączone i po upływie zadanego czasu załączone od nowa (przykładowy graf pracy takiego urządzenia został pokazany narrysunku poniżej). 

 

W tym artykule zostanie pokazany sposób realizacji tego zadania przy wykorzystaniu programowalnego przekaźnika czasowego firmy Aniro - model MPC-A07-U240-208, będzie on podłączony do falownika LG/LS SV008iC5-1F, poprzez który zasilane jest wybrane urządzenie - np. wentylator, który ma być cyklicznie załączany i wyłączany. 

 

 

Zanim jednak zabierzemy się do podłączania, programowania przekaźnika oraz konfigurowania współpracującego z nim falownika, warto się bliżej zapoznać z możlowościami oferowanymi przez urządzenie firmy ANIRO. Przekaźnik programowalny - sterowanie podłączonym urządzeniem Model MPC-A07-U240-208 jest to wielofunkcyjny przekaźnik czasowy, może on być podłączony do dowolnego źródła zasilania AC lub DC o napięciu od 12V do 240V. Cechuje się dużą stabilnością i dokładnością odmierzania czasu oraz mnogością realizowanych funkcji czasowych.

 

Funkcje realizowane przez opisywany model:

 

  • Funkcja TA - Opóźnione zadziałanie

 

Podanie napięcia U na styki zasilające przekaźnika powoduje rozpoczęcie odliczania czasu T, po upływie którego przekaźnik R zostaje załączony. Kolejny cykl rozpoczyna się dopiero po wyłączeniu i ponownym załączeniu zasilania. 

 

  • Funkcja TB - Odmierzanie czasu zadziałania

 

Pojawienie się napiecia zasilającego U powoduje załączenie przekaźnika wykonawczego R na określony czas T. Następnie po upływie tego czasu zostaje on wyłączony i kolejny cykl ropoczyna się dopiero po zaniku i ponownym podaniu napięcia na styki zasilające przekaźnika.

 

  • Funkcje TC/TD - praca cykliczna, rozpoczynająca sie od przerwy (TC) lub od zadziałania (TD)

 

Po podaniu napięcia U przekaźnik zaczyna cykliczną pracę - przekaźnik R jest załączany i wyłączany na czas T - dla funkci TC praca rozpoczyna się od stanu wyłączonego, zaś dla funkcji TD od stanu załączonego.

 

  • Funkcja TF - opóźnione opadanie z przedłużaniem wyzwalane zboczem opadającym na styku S

 

Po pojawieniu się stanu wysokiego na wejściu sterującym S przekaźnik zostaje załączony, zaś zbocze opadające, które pojawi się na styku S skutkuje rozpoczęciem odmierzania czasu T, po którym przekaźnik zostanie wyłączony. Jeżeli styk S zostanie ponownie załączony w czasie T od pojawienia sie zobocza opadającego, spowoduje to skasowanie licznika czasu i ponowne oczekiwanie na zbocze opadające.

 

  • Funkcja TG - generowanie impulsu bez przedłużania, wyzwalane zboczem narastającym na styku S

 

Załączenie styku S (pojawienie się zbocza narastającego) powoduje uruchomienie przekaźnika roboczego R na czas T. Podczas odliczania czasu, przekaźnik jest nie czuły na zmiany pojawiające się na styku S.

 

  • Funkcja TI - generowanie impulsu bez przedłużania, wyzwalane zboczem opadajacym na styku S

 

Zbocze opadające na styku S powoduje załączenie przekaźnika R na czas T. W trakcie odmierzania czasu T orzekaźnik nie raguje na zmiany pojawiające się na styku S.

 

  • Funkcja TJ - opóźnione załączanie i wyłączanie sterowane stykiem S

 

Stan wysoki pojawiający sie na styku S powoduje załączenie przekaźnika roboczego R dopiero po upływie czasu T. Po pojawieniu się zbocza opadającego na styku S przekaźnik R pozostaje jeszcze załączony przez czas T. Podanie impulsu sterującego krótszego od czasu T posoduje załączenie przekaźnika R na czas T z opóźnieniem T.

 

Powyżej zostały opisane wszystkie funkcje realizowane przez przekaźnik  MPC-A07-U240-208. Ze względu na zadanie jakie ma realizować nasz przekaźnik - cykliczne załączanie i wyłączanie np. wentylatora poprzez odpowiednie sterowanie wejściami falownika będziemy wykorzystywać jedynie funkcję TC/TD.  Ze względu na uniwersalność naszego przekaźnika możemy go zasilić na kilka sposobów. Pierszy z nich to podanie na zaciski A1, A2 napięcia przemiennego 230V , drugi to wykorzystanie zewnętrznego zasilacza DC i trzeci to wykorzystanie wyjść falownika LG/LS do zasilenia przekaźnika - ten sposób został wykorzystywany podczas opacowywania niniejszego artykułu (wyjście P24 - PNP 24VDC podłączamy do styku A1 przekaźnika, zaś styk A2 łaczymy ze stykiem CM falownika). 

 

Przykaład 1:

 

Nastawy przekaźnika ANIRO Załóżmy że chcemy by przekaźnik realizował funkcję cyklicznego załączania i wyłączania wentylatora w dziesięcio-minutowych odstępach czasu. Ustawienia przekaźnika dla takiego przypadku zostały pokazana na rysunku po prawej.

 

Mając zasilony i nastawiony przekaźnik możemy przystąpić do konfiguracji falownika, tak by odpowiednio reagował na sygnały wysyłane z przekaźnika. Parametry falownika ustawiamy następująco:

 

  • drv (Tryb sterowania napędem START/STOP) - wartość 1 (Sterowanie przez zaciski)

 

  • Frq (Metoda zadawania prędkości) - wartość 2 (Sterowania potencjometrem znajdującym sie na falowniku) 

 

Mając tak ustawione parametry falownika możemy przystąpić to podłączenia wyjść przekaźnika pod odpowiednie zaciski falownika, tak więc wyjście 18 przekaźnika łączym ze stykiem P1 falownika, zaś wyjście 15 ze stykiem CM falownika. 

 

Przykaład 2:

 

Dzięki przekaźnikowi czasowemu firmy ANIRO i wykorzystaniu funkcji TC/TD mamy nie tylko możliwość sterowania załączaniem i wyłączaniem urządzenia podłączonego pod falownik, lecz również możnemy sterować kierunkiem obrotów silnika napędzającego to urządzenie. By skorzystać z tej możliwość parametry konfiguracyjne falownika pozostawiamy bez zmian w stosunku to poprzedniego przykładu, jedynie zaś łączymy przewodem wejście P2 falownika ze stykiem 16 przekaźnika, tym sposobem gdy przekaźnik roboczy R jest załączony falownik ustawia kierunek obrotów silnika "do przodu", zaś w przypadku gdy przekaźnik R jest  włączony obroty silnika są ustawiane "do tył".

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html
www.sklepfalowniki.pl

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE
P.H.U. ZAWEX

Polecamy

sklepfalowniki.pl/falowniki-sanyu.html
www.falowniki24.info.pl/szukaj-firmy
www.zawex.pl/?p=p_9&sName=falowniki-lg
sklepfalowniki.pl/falowniki-lg-m100.html
sklepfalowniki.pl/promocjafalownikow,3.html
Jakich informacji będziesz szukał na falowniki24.info.pl?Zobacz wyniki

Polecane strony:

Zadzwoń do nas!
17 855 51 28
Chcesz być
na bieżąco?
ABB    ACTIMAX    APATOR CONTROL    BERGES    CONTRPL TECHNIQUES    DANFOS    DELTA ELECTRONICS    ENEL    EURA Drives    FUJI    GE    HITACHI    HYUNDAY    INNE    INVERTEK DRIVES    KEB    LENZE    LOVATO    LUST    MITSUBISHI    MOELLER    NAIS    NORD    OMRON    pDRIVE    POWTRAN    SANTERNO    SCHNEIDER    SEW    TECO    TOSHIBA    TOYO DENKI    TWERD    VACON    YASKAWA    ZIEHL-ABEGG    LG/LS Industrial Systems    SIMENS   
©2012 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE